Regulamin e-sklepu internetowego Romanik SA  z dnia 10 sierpnia  2011.

 

 

I. Informacje ogólne.

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie WWW.ROMANIK.PL oraz współpracy między e-sklepem internetowym Romanik SA, zwanym w dalszej części e-sklepem a osobą składającą w wymienionym e-sklepie zamówienie zwaną w dalszej części Klientem.

 

2. Właścicielem e-sklepu jest firma Romanik SA, z siedzibą Trzeciewiec 40 86-022 Dobrcz , adres e-mail: romanik@romaniktools.com

 

3. Zawartość witryny internetowej e-sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi dopiero po zweryfikowaniu przez e-sklep dostępności zamówionego towaru i po wysłaniu do Klienta wyraźnego potwierdzenia przyjęcia tego zamówienia do realizacji (patrz punkt 12). Natomiast generowane automatycznie przez system potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie wymienione w pkt. 11 niniejszego regulaminu jest jedynie potwierdzeniem wprowadzonej treści.

 

 

II.   Warunki składania i realizacji zamówienia.

 

1.   Zamówienia produktów oferowanych przez e-sklep można składać wyłącznie na stronie internetowej www.romaniktools.com

 

2.   Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej e-sklepu oraz jego potwierdzenie przez e-sklep.

 

3.    E-sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu e-sklepu.

 

5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie rejestracji zamówienia w systemie

e-sklepu wraz z jego numerem.

 

6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia, po jego weryfikacji i zaakceptowaniu przez

e-sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie realizacji zamówienia zawierający instrukcje dotyczące sposobu zapłaty adekwatne do wybranej formy płatności.

 

7. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających realizację zamówienia E-sklep skontaktuje się z Klientem za pomocą e-mail lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych, zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku niedostępności zamawianego towaru.

 

8. Czas realizacji zamówień wynosi  7 dni roboczych  od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie e-sklepu dla zamówień płatnych przelewem bankowym  oraz 5  dni robocze od momentu potwierdzenia zamówienia przez e-sklep dla zamówień płatnych za pobraniem. W uzasadnionych przypadkach (okresy przed i między świąteczne, błędne zamówienia, chwilowy brak dostępności towaru) okres ten może ulec wydłużeniu o czym e-sklep poinformuje klienta. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostarczenia towaru przez pocztę lub firmę kurierską.

 

 

III.  Warunki dostawy.

 

1. Dostarczenie do Klienta zrealizowanego zamówienia prowadzone jest standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej  lub Poczty Polskiej. Zamówienie dostarczane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

2. Z chwilą pokwitowania przesyłki, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

3. Dostawa zamówień jednorazowych powyżej  1000PLN realizowana jest w całości na koszt e-sklepu za pośrednictwem Firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 

 

4. Dla ułatwienia kalkulacji całkowitej wartości przesyłki  została zryczałtowana i uzależniona od formy płatności , wartości i dostawy:

 Dostawa zamówień jednorazowych do 100 PLN realizowana jest w całości na koszt Klienta.

 

- przelew bankowy , przesyłka pocztowa:               20 PLN

- za pobraniem, przesyłka pocztowa:                       25 PLN

- przelew bankowy, przesyłka kurierska:                 20 PLN

- za pobraniem, przesyłka kurierska:                        25 PLN

Dostawa zamówień jednorazowych od 101 do 999 PLN realizowana jest w całości na koszt Klienta.

 

- przelew bankowy , przesyłka pocztowa:               50 PLN

- za pobraniem, przesyłka pocztowa:                       70 PLN

- przelew bankowy, przesyłka kurierska:                 50 PLN

- za pobraniem, przesyłka kurierska:                        70 PLN

 

 

 

V.  Sposoby płatności.

Rachunek bankowy do przedpłat :BS Bydgoszcz 22 8142 1033 0307 8972 2000 0001 

1. E-sklep akceptuje następujące sposoby płatności:

-  przelewem bankowym bezpośrednio na konto e-sklepu podane w potwierdzeniu zamówienia. Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego numer konta.

 -  za pobraniem - płatność dokonywana jest u listonosza lub kuriera. W przypadku tej formy płatności wartość zamówienia ograniczona jest do kwoty 1.000 PLN - oznacza to że e-sklep  nie realizuje zamówień płatnych za pobraniem przekraczających 1.000 PLN.

 

 

 

VI. Zwroty i reklamacje.

 

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu zamówionego towaru. Towar nie może nosić znamion używania, musi być czysty oraz zawierać wszystkie etykiety. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz podany sposób zwrotu pieniędzy. W przeciwnym wypadku e-sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu i odesłania go zamawiającemu na jego koszt. Równowartość pieniężna za zwrócony towar zostanie przekazana przelewem bankowym na podany rachunek lub przekazem pocztowym, w terminie 14 dni (od daty dostarczenia zwróconego towaru do siedziby firmy). W przypadku zwrotu towaru Klient poniesie koszt przesyłki. E-sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

 

2. W przypadku reklamacji mają zastosowanie zasady określone w dziale Warunki Gwarancji, który znajduje się na stronie www.romaniktools.com

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

1. Ceny produktów znajdujących się w e-sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz koszt zapakowania. Cena ma charakter wiążący co oznacza, że nie może ulec zmianie od chwili złożenia zamówienia. W przypadku opuszczenia witryny e-sklepu bez złożenia zamówienia i ponownego powrotu Klient powinien upewnić się, czy ceny uprzednio obserwowanych towarów nie uległy aktualizacji.

 

2. Razem z przesyłką Klient otrzyma dokument zakupu, paragon lub fakturę VAT (należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru)

 

3. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące oferty i pracy e-sklepu należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-sklep@romaniktools.com

 

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania dokumentów sprzedaży przez e-sklep. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia ich. Dane Klienta nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.

 

5. Poprzez złożenie zamówienia w e-sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia.

 

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby e-sklepu.